0

Jeden przelew do ZUS dla przedsiębiorców.

Od 1 Stycznia 2018 roku przedsiębiorcy wykonują już tylko jeden zwykły przelew do ZUS, a nie jak było poprzednio kilka w miesiącu. Ułatwia to znacznie opłatę za składki i eliminuje ewentualne zagrożenia błędnego wypełnienia danych do przelewu.

Otrzymana przez ZUS wpłata zostaje automatycznie i proporcjonalnie rozdzielona oraz zaksięgowana na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podział na konkretne składki następuje na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej przekazanej przez przedsiębiorcę lub które wpisał ZUS w przypadku płatnika zwolnionego z przekazywania deklaracji.

Obecnie jedynymi danymi, jakie należy wpisać, są kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz indywidualny numer rachunku składkowego nadany przez ZUS, który przedsiębiorcy otrzymywali listownie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 roku na adres siedziby firmy lub adres korespondencyjny.

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr, w których zawarty jest numer identyfikujący ZUS oraz płatnika, np. numer NIP.

W przypadku braku otrzymania listu z numerem rachunku składkowego lub jego zgubienia przedsiębiorca może sprawdzić nadany mu numer na stronie www.eskladka.pl po wpisaniu danych identyfikacyjnych, w najbliższej placówce ZUS lub kontaktując się Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem tel. 22 560 16 00.

W przypadku kiedy na koncie właściciela firmy pojawiają się zaległości lub posiada on zadłużenie, wtedy wpłaty zaliczane są na poczet najwcześniejszych składek a dopiero później na bieżące.

W sytuacji, gdy wielkość wpłaconych środków nie pokryje zadłużenia/zaległości, jak i najnowszej składki przedsiębiorca traci prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.

Jeśli nie jest możliwa jednorazowa spłata powstałego długu składkowego w ZUS, wtedy istnieje możliwość skontaktowania się z doradcą ds. ulg i umorzeń i rozłożenie płatności na raty, które razem ze składką mogą być wpłacane na indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy.

Jedynie w sytuacji zajęcia egzekucyjnego wpłata następuje na wskazany przez Zakład ubezpieczeń Społecznych numer konta bankowego widniejący w tytułach wykonawczych, czy zajęciach rachunków bankowych płatników składek.

Płatnicy z zagranicy także otrzymują swój numer rachunku składkowego zgodny ze standardem IBAN, przy czym pozostałe płatności z zagranicy nie ulegają zmianie.

Dodaj komentarz