Usługi

KSIĘGOWE

Zajmujemy się rejestracją zmian majątkowych w tym: prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzeniem ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży VAT.

księgowość

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

Pełna księgowość;

PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH

Księgi przychodów i rozchodów;

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW

Ryczałt ewidencjonowany;

OBLICZANIE ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY

Podatek PIT, CIT;

PROWADZENIE EWIDENCJI DLA CELÓW PODATKU

od towarów i usług VAT;

SPORZĄDZANIE DEKLARACJI

i zeznań podatkowych.

Usługi

KADROWO-PŁACOWE

Oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do Urzędów Państwowych, a także naliczanie i ewidencjonowanie list płac.

financework

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH

pracowników zatrudnionych w firmie.

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;

SPORZĄDZANIE LIST PŁAC

z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń;

PRZYGOTOWANIE ROCZNYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów;

SPORZĄDZANIE UMÓW

o pracę, umów zleceń, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy oraz świadectw pracy;

SPORZĄDZANIE DEKLARACJI I ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH

ZUS RMUA, paski wynagrodzeń.

Rozliczenia

Z ZUS-em i URZĘDEM SKARBOWYM

Oferujemy również sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS, naliczanie składek, sporządzanie deklaracji, czyli kompleksową obsługę firmy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

work

ZGŁASZANIE PRACOWNIKÓW DO UBEZPIECZENIA

społecznego i zdrowotnego, oraz członków ich rodzin;

NALICZANIE SKŁADEK ZUS

dla pracowników firmy;

SPORZĄDZANIE DEKLARACJI

i raportów ZUS;

PRZESYŁANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEKLARACJI DO ZUS

ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA;

SPORZĄDZANIE I PRZESYŁANIE DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO

miesięcznych deklaracji podatkowych;

REPREZENTOWANIE KLIENTÓW

w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Usługi

KONSULTINGOWE

Doradztwo podatkowe świadczone przez nasze biuro to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty biznesu. Naszym celem jest strategiczna pomoc dla firm poszukujących rozwiązania dającego pewność i bezpieczeństwo.

us1

POMOC PRZY ZAKŁADANIU I REJESTROWANIU

działalności gospodarczej;

OPRACOWYWANIE ZASAD RACHUNKOWOŚCI

i organizacja procesów księgowych;

USPRAWNIENIE PROCESU ZAMKNIĘCIA MIESIĄCA

i przygotowanie raportów finansowych;

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Poprawa wydajności i efektywności procesów zachodzących w firmie;

PAKIET OPTYMALIZACJI SYSTEMOWEJ I MODUŁÓW IT

Kompleksowość i wsparcie systemami informatycznymi;

REALIZACJI PROCESÓW INWENTARYZACYJNYCH

Pełen proces inwentaryzacji od planowania, poprzez spis aż do rozliczenia wyniku.